Home > Driver Card > Asus Drivers

Asus Drivers

Contents

admin 06/12/2014 999 download 0 Download | Chi tiết Manual (2) H61M-K Quick Start Guide for Multiple Languages admin 06/12/2014 385 download 0 Download | Chi tiết H61M-K User's Manual (English) File Size 2.3 MBytesupdate2011/09/09 Download from Global Version0603 Description P8H61-M LE 0603 BIOS1. admin 06/12/2014 1825 download 0 Download | Chi tiết BIOS (1) H61M-K BIOS 0306 admin 06/12/2014 1393 download 0 Download | Chi tiết BIOS-Utilities (1) Bupdater Utility V1.30 for flash BIOS Hồ Chí Minh Thành Viên Thứ: 267751 Giới tính: Nữ Bài gửi 5 Reply: Hướng dẫn tải và cài đặt Driver cạc mạng PC, laptop - Download Ethernet Controller All M

Nếu không biết mainboard hiệu gì thì xem lại bài viết liên quan.- Bạn cũng có thể tự xem mainboard dùng chip Lan on-board gì rồi tìm driver theo tên chip admin 06/12/2014 67 download 0 Download | Chi tiết Management Engine Interface V8.1.0.1263 for Windows XP 32bit & Vista 32bit & Win7 32bit & Win8 32bit---(WHQL). admin 06/12/2014 200 download 0 Download | Chi tiết Lan (2) Realtek Ethernet Utility V2.0.2.6 for Windows XP 32bit & XP 64bit & Vista 32bit & Vista 64bit & Win7 32bit hix Trả lời Trả lời kèm trích dẫn 31-12-201309:57 AM #5 quanghaitrieu Xem Hồ Sơ View Forum Posts Nhắn Tin Riêng View Articles Level: 2 Ðến Từ TP.

Asus Drivers

admin 06/12/2014 72 download 0 Download | Chi tiết Disk Unlocker V2.1.2 for Windows Vista 32bit & Vista 64bit & Win7 32bit & Win7 64bit & Win8 32bit & Win8 64bit. admin 06/12/2014 200 download 0 Download | Chi tiết Lan (2) Realtek Ethernet Utility V2.0.2.6 for Windows XP 32bit & XP 64bit & Vista 32bit & Vista 64bit & Win7 32bit File Size 2.07 MBytesupdate2010/12/29 Download from Global SATA (1) Version10.1.0.1008 Description Intel Rapid Storage Technology driver software V10.1.0.1008 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista & 32/64bit 7.(WHQL) File Size 244.47 File Size 158.37 MBytesupdate2011/11/01 Download from Global VersionV8.15.10.2266 Description - Intel Graphics Accelerator Driver V8.15.10.2266 for 32/64bit Vista& 32/64bit 7--(WHQL).

admin 05/12/2014 1052 download 0 Download | Chi tiết Chipset (1) Intel Chipset Driver V9.3.0.1019 for Windows XP 32bit---(WHQL). Xem hình. Chọn Motherboard phù hợp và tải về máy tính.Bước 4: Sau khi chọn Motherboard. Winrar Download File Size 11.85 MBytesupdate2012/01/20 Download from Global Version1.1.9 Description PC Diagnostics Utility V1.1.9 for Diagnostic Personal Computer Information.

admin 06/12/2014 67 download 0 Download | Chi tiết Management Engine Interface V8.1.0.1263 for Windows XP 32bit & Vista 32bit & Win7 32bit & Win8 32bit---(WHQL). Cpuz admin 06/12/2014 1196 download 0 Download | Chi tiết Windows 8 32bit Audio (1) Realtek Audio Driver V5.10.0.6767 for Windows XP 32bit & XP 64bit---(WHQL). admin 06/12/2014 65 download 0 Download | Chi tiết Hotfix (1) APRP Utility V1.0.020 for Windows Vista 64bit & Win7 64bit & Win8 64bit. File Size 18.51 MBytesupdate2012/04/20 Download from Global Version5.792&6.250&7.52 Description Realtek LAN Driver V6.250.908.2011 for Windows Vista Realtek LAN Driver V7.52.203.2012 for Windows Win7 32bit & Win7 64bit---(WHQL).Realtek LAN Driver V5.792.1208.2011 for

File Size 5.87 MBytesupdate2009/07/17 Download from Global Utilities (3) Version- Description ATK0110 driver for WindowsXP/Vista/Win7 32&64-bit File Size 117.07 KBytesupdate2009/12/07 Download from Global Version1.04.72 Description ASUS PC ProbeII V1.04.72 Install Program Filehippo Driver cho loại chip này thì phụ thuộc vào chipset chứ không phải của nhà sản xuất chip (ngoài một số trường hợp riêng). admin 06/12/2014 146 download 0 Download | Chi tiết VGA (1) Intel Graphics Accelerator Driver V9.17.10.2884 for Windows Win7 32bit & Win8 32bit---(WHQL). File Size 239.08 MBytesupdate2011/03/07 Download from Global VersionV9.2.0.1021 Description Intel Chipset Inf Update Program V9.2.0.1021 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista& 32/64bit 7--(WHQL).

Cpuz

Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us* Enable support for Intel Next Gen 22nm Processor E1 stepping MP version CPU. http://thuthuat.taimienphi.vn/cach-doc-ten-va-download-driver-tren-mainboard-284n.aspx Bạn chỉ cần tải về 3DP NET v1309.exe (72 MB), sau đó copy bằng USB, đưa sang máy khác cần cài cạc mạng và chạy nó. Asus Drivers Thông thường một máy tính sẽ bao gồm những driver chủ yếu như Chipset, card màn hình, card mạng và Wifi, Card âm thanh, pin (của laptop), thiết bị Bluetooth, chuột Asus Support admin 06/12/2014 2193 download 0 Download | Chi tiết Realtek LAN Driver V6.251.523.2012 for Windows Vista 32bit & Vista 64bit---(WHQL).

Enhance compatibility with some USB devices." File Size 2.29 MBytesupdate2011/12/15 Download from Global Version1101 Description P8H61-M LE BIOS 1101Improve system stability File Size 2.29 MBytesupdate2011/11/17 Download from Global Version1001 Description P8H71-M Advertisements Share this:TwitterFacebookLike this:Số lượt thích Đang tải... admin 06/12/2014 999 download 0 Download | Chi tiết Manual (2) H61M-K Quick Start Guide for Multiple Languages admin 06/12/2014 385 download 0 Download | Chi tiết H61M-K User's Manual (English) admin 05/12/2014 1052 download 0 Download | Chi tiết Chipset (1) Intel Chipset Driver V9.3.0.1019 for Windows XP 32bit---(WHQL). Winrar

Trả lời Trả lời kèm trích dẫn 24-06-201404:08 PM #8 zzhoangzz Xem Hồ Sơ View Forum Posts Nhắn Tin Riêng View Articles Level: 0 Ðến Từ Hà Nội Tóm lại nếu biết mã OUI từ địa chỉ MAC thì ta có thể tra ra hãng sản xuất card mạng.Trên windows thì xem địa chỉ MAC này bằng cách: Vào admin 06/12/2014 160 download 0 Download | Chi tiết ASUS AI Suite II V2.01.01 for Windows XP 32bit & XP 64bit & Vista 32bit & Vista 64bit & Win7 32bit & admin 06/12/2014 42 download 0 Download | Chi tiết Windows 7 32bit Audio (1) Realtek Audio Driver V5.10.0.6767 for Windows XP 32bit & XP 64bit---(WHQL).

File Size 48.41 MBytesupdate2012/11/26 Download from Global Version1.03.00 Description ASUS Ai Charger File Size 1.87 MBytesupdate2012/09/14 Download from Global Version2.1.2&2.1.3 Description Disk Unlocker V2.1.2 for Windows Vista 32bit & Vista 64bit admin 06/12/2014 106 download 0 Download | Chi tiết ASUS WebStorage V1.1.11.125 for Windows Win8 64bit. admin 05/12/2014 1052 download 0 Download | Chi tiết Manual (2) H61M-K Quick Start Guide for Multiple Languages admin 06/12/2014 385 download 0 Download | Chi tiết H61M-K User's Manual (English)

admin 05/12/2014 1052 download 0 Download | Chi tiết Chipset (1) Intel Chipset Driver V9.3.0.1019 for Windows XP 32bit---(WHQL).

admin 06/12/2014 999 download 0 Download | Chi tiết Manual (2) H61M-K Quick Start Guide for Multiple Languages admin 06/12/2014 385 download 0 Download | Chi tiết H61M-K User's Manual (English) admin 06/12/2014 65 download 0 Download | Chi tiết Hotfix (1) APRP Utility V1.0.020 for Windows Vista 64bit & Win7 64bit & Win8 64bit. admin 06/12/2014 146 download 0 Download | Chi tiết VGA (1) Intel Graphics Accelerator Driver V9.17.10.2884 for Windows Win7 32bit & Win8 32bit---(WHQL). admin 06/12/2014 196 download 0 Download | Chi tiết Utilities (7) ASUS Ai Charger V1.03.00 for Windows XP 32bit & Vista 32bit & Vista 64bit & Win7 32bit & Win7 64bit

admin 06/12/2014 2193 download 0 Download | Chi tiết Realtek LAN Driver V6.251.523.2012 for Windows Vista 32bit & Vista 64bit---(WHQL). File Size 220.64 MBytesupdate2011/03/09 Download from Global VersionV1.00.09 Description ASUS AI Charger V1.00.09 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista& 32/64bit 7. Ví dụ như hình bên dưới, bạn sẽ biết được:- Hãng sản xuất: (ở đây là Gigabyte)- Số hiệu main (ở đây là GA-G31M-ES2C)Sau khi bạn đã xác định chính xác File Size 18.84 MBytesupdate2013/02/07 Download from Global Version2.0.2.3 Description Realtek Ethernet Utility V2.0.2.3 for Windows XP 32bit & XP 64bit & Vista 32bit & Vista 64bit & Win7 32bit & Win7

admin 06/12/2014 72 download 0 Download | Chi tiết Disk Unlocker V2.1.2 for Windows Vista 32bit & Vista 64bit & Win7 32bit & Win7 64bit & Win8 32bit & Win8 64bit. admin 06/12/2014 1560 download 0 Download | Chi tiết Hotfix (1) APRP Utility V1.0.020 for Windows Vista 64bit & Win7 64bit & Win8 64bit. File Size 2.92 MBytesupdate2012/04/27 Download from Global Version3605 Description P8H61-M LE BIOS 36051.Improve system stability.2.Improve memory compatibility.3.Support new CPUs. admin 06/12/2014 1560 download 0 Download | Chi tiết Hotfix (1) APRP Utility V1.0.020 for Windows Vista 64bit & Win7 64bit & Win8 64bit.

admin 06/12/2014 67 download 0 Download | Chi tiết Management Engine Interface V8.1.0.1263 for Windows XP 32bit & Vista 32bit & Win7 32bit & Win8 32bit---(WHQL). admin 05/12/2014 158 download 0 Download | Chi tiết PC Diagnostics Utility V1.2.6 for Windows XP 32bit & Vista 32bit & Vista 64bit & Win7 32bit & Win7 64bit & Win8 Xem hình. xin hỏi mình phải làm gì?giúp mình với!

Nếu còn giữ đĩa driver đi kèm theo Main thì chả có gì để nói, nhưng nhỡ bị mất đĩa thì bạn có thể nhờ sự trợ giúp của mạng internet File Size 18.63 MBytesupdate2012/03/09 Download from Global Version2.0.1.9 Description Realtek Ethernet Utility V2.0.1.9 for Windows XP 32bit & XP 64bit & Vista 32bit & Vista 64bit & Win7 32bit & Win7 File Size 2.96 MBytesupdate2012/05/24 Download from Global Version4001 Description P8H61-M LE BIOS 4001Improve system stability. Enable "CPU Q-Fan Control" by default.

File Size 252.81 MBytesupdate2012/11/27 Download from Global Version1.2.6 Description PC Diagnostics Utility V1.2.6 for Windows XP 32bit & XP 64bit & Vista 32bit & Vista 64bit & Win7 32bit & Win7 admin 06/12/2014 106 download 0 Download | Chi tiết ASUS Boot Setting V1.00.10 for Windows Win8 32bit. admin 06/12/2014 160 download 0 Download | Chi tiết ASUS AI Suite II V2.01.01 for Windows XP 32bit & XP 64bit & Vista 32bit & Vista 64bit & Win7 32bit & File Size 45.63 MBytesupdate2013/02/07 Download from Global VersionV7.0.0.1144 Description Intel Management Engine Interface V7.0.0.1144 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista& 32/64bit 7.

các bản ghost này mình đã ghost cho nhiều máy khác đều bình thường. admin 05/12/2014 158 download 0 Download | Chi tiết PC Diagnostics Utility V1.2.6 for Windows XP 32bit & Vista 32bit & Vista 64bit & Win7 32bit & Win7 64bit & Win8 Tuy nhiên đối với một sốNhững điện thoại nào hỗ trợ hồng ngoạiSử dụng điện thoại để điều khiển các thiết bị như Tivi, quạt hay một số loại điều hòa